slöjd, knivskaft, snickeri

Masurbjörk

Lite råare kvalitetsvirke från Bergslagen

Vad för slags masurbjörk behöver du?

Sågade knivämnen

Rundvirke & grovsågat

Hyvlat virke

Vad är masurbjörk?

Masurbjörk är inte en särskild art utan en ärftlig defekt på vanlig vårtbjörk (latin; Betula pendula). Den genetiska defekten stoppar tillväxten och gör att årsringarna orienterar sig fel och bildar karaktäristiska bruna linjer i olika mönster. Veden kan samtidigt bli flammig på grund av att fibrerna följer ojämnheterna på vedytan. Resultatet betraktas som vackert och är därmed mycket värdefullt inom slöjd och snickeri. Det finns olika former av masurbjörk. Man brukar tala om knölmasur, halsmasur, ådermasur och ringmasur (ismasur). Masurbjörk växer långsammare än vanlig björk och blir därför både tätare och hårdare.